Direktoriaus metų veiklos ataskaitos

R. Kersnauskienės 2018 m. veiklos ataskaita