Direktoriaus metų veiklos ataskaitos

Mokyklos bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus Mokyklos tarybai dėl vadovo metų veiklos ataskaitos vertinimo iki 2023-01-31.
Vadovo veiklos ataskaita už 2022 m.