Laisvos darbo vietos

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJAI (1,5 etato) – kandidatai turi atitikti visus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus mokytojų kvalifikacijai. Darbo pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d.