Laisvos darbo vietos

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJAS (0,5 etato) – kandidatai turi atitikti visus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus mokytojų kvalifikacijai. Darbo pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.