Vadovo veiklos ataskaita už 2021 m.

Mokyklos bendruomenė  turi teisę pateikti  pasiūlymus Mokyklos  tarybai dėl vadovo metų veiklos ataskaitos vertinimo iki 2022-01-31.

Vadovo veiklos ataskaita už 2021 m.