Akcija “Pūsk ne tabako dūmus, o muilo burbulus” įvyko gegužės 30 dieną. Grupėse vaikai kalbėjo apie tai, kuo kenkia tabakas, kodėl rūkyti taip nesveika, ir nutarė geriau pūsti muilo burbulus. Visų grupių vaikai jų atsinešė į darželį. Tuoj po pusryčių išėjome į kiemą. Čia žaidimų aikštelėje ėmėme pūsti įvairiaspalvius, įvairaus dydžio burbulus, stebėjome, kaip jie kyla ir skrenda.Kiek džiaugsmo buvo mažiesiems, kai pavykdavo burbulą sugauti. Vyresnieji vaikai rungtyniavo, kam pavyks išpūsti daugiausiai burbulų.

Akcija “Vėjo malūnėlis” buvo skirta Vaikų gynimo dienai. Malūnėlius pagamino vyresnieji vaikai, padedami grupių auklėtojų. Birželio 1- osios rytą darželio kieme dainavome daineles, šokome visiems gerai žinomus ratelius. Paskui vaikai bėgiojo po aikštelę, stebėdami, kaip vėjas suka malūnėlių sparnus, dalinosi malūnėliais su tais, kurie jų neturėjo, parodydami draugiškumą ir norą pradžiuginti kitus.

x