Darbuotojai

Lopšyje- darželyje dirba darbuotojai pagal Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių ir etatų sąrašus.
Darželiui nuo 2006 metų vadovauja direktorė Rasa Kersnauskienė. Direktorės pavaduotoja ugdymui Narutė Mazurkevičienė.

PEDAGOGAI:

 

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigybė Kvalifikacinė kategorija
1. Nijolė Bernotienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
2. Margarita Čiučiulkienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
3. Kristina Dovidaitienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
4. Greta Gedminė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
5. Kazė Maziliauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr.mokytoja
6. Rita Žižniauskaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr.mokytoja
7. Lina Sidikerskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr.mokytoja
8. Lusine Sargsyan meninio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
9. Danutė Stigienė logopedė vyr.logopedė

 

Kulautuvos lopšelio – darželio pareigybių sąrašas