Darbuotojai

Lopšyje- darželyje dirba darbuotojai pagal Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių ir etatų sąrašus.
Darželiui nuo 2006 metų vadovauja direktorė Rasa Kersnauskienė. Direktorės pavaduotoja ugdymui Sigutė Mikalauskaitė-Garšanovė.

PEDAGOGAI:

 

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigybė Kvalifikacinė kategorija
1. Margarita Čiučiulkienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
2.
3. Greta Gedminė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
4. Simona Barysienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
5. Rita Žižniauskaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr.mokytoja
6. Lina Sidikerskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr.mokytoja
7. Danutė Stigienė logopedė vyr.logopedė

 

Kulautuvos lopšelio – darželio pareigybių sąrašas