Darbuotojai

Lopšyje- darželyje dirba darbuotojai pagal Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių ir etatų sąrašus.
Darželiui nuo 2006 metų vadovauja direktorė Rasa Kersnauskienė. Direktorės pavaduotoja ugdymui Narutė Mazurkevičienė.

PEDAGOGAI

 

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Nijolė Bernotienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
2. Margarita Čiučiulkienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
3. Kristina Dovidaitienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
4. Greta Gedminė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
5. Kazė Maziliauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
6. Narutė Mazurkevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
7. Lusine Sargsyan meninio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
8. Lina Sidikerskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
9. Danutė Stigienė logopedė vyresnioji logopedė

 

Sveikatos priežiūros specialistas:

  • Rūta Meškauskienė, el.paštas: rutameskaus@gmail.com
  • IV  13-17 val.
  • V   8-13.30 val.

Kulautuvos lopšelio – darželio pareigybių sąrašas