Covid-19 statistika Kulautuvos lopšelyje-darželyje:

Pedagoginių

darbuotojų

Imunizacijos lygis % (persirgę ir vakcinuoti)

Sergančių vaikų/mokinių skaičius Sergančių pedagoginių

darbuotojų

skaičius

Sergančių nepedagoginių darbuotojų

skaičius

Saviizoliacijoje vaikų/mokinių

skaičius

Saviizoliacijoje pedagoginių darbuotojų skaičius Saviizoliacijoje nepedagoginių darbuotojų skaičius
100 % 0 0 0 0 0 0

 

Informacija atnaujinta:           2022-03-07

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Rūta Meškauskienė

Tel.: 37067805941

 

 

 

 

x