Lopšelį-darželį lanko 60 ugdytinių (1,5-5 metų amžiaus ). Kauno r. Kulautuvos lopšelis-darželis įsteigtas 1947 m. Įstaigos steigėjas Kauno rajono savivaldybės taryba.

 

UGDYMO GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS NUO 2020-09-01

 

Eil.Nr. Grupės Amžiaus grupė Darbo trukmė Papildomos paslaugos Ugdymo grupių modelis Mokytojos, mokytojo padėjėjos
1. Meškučiai Nuo 1,5 m. iki 3 m. 9 val. Meninio ugdymo pedagogas I. Ikimokyklinė grupė vaikams nuo 1,5 iki 3 metų Kristina Dovidaitienė, Lina Sidikerskienė, Sigita Meištavičienė
2. Žuvytės Nuo 3 m. iki 4 m. 10,5 val. Meninio ugdymo pedagogas, logopedas VI. Sveikatingumo ikimokyklinė grupė Greta Gedminė, Lina Sidikerskienė, Ramunė Kadišienė
3. Žvaigždutės Nuo 4 m. iki 5 m. 9 val. Meninio ugdymo pedagogas, logopedas VI. Socialinės –

emocinės sveikatos modelis dirbant su Kimochi programa

Nijolė Bernotienė, Rita Žižniauskaitė, Audronė Grigaitienė
4. Varpeliai Nuo 5 m. iki 6 m. 10,5 val. Meninio ugdymo pedagogas, logopedas VI. Gamtamokslinio ugdymo ikimokyklinė grupė Kazė Maziliauskienė, Margarita Čiučiulkienė, Anželika Eimontienė

 

 

Meninio ugdymo pedagogas:

Lusine Sargsyan, el.paštas: lusinedarbas@gmail.com

I – III – V – 8.00 – 11.30

Logopedas:

Danutė Stigienė, el.paštas:danute.stigiene@gmail.com

II – III – 7.30 – 11.30

IV – 8.00 – 11.00

Sveikatos priežiūros specialistas:

Rūta Meškauskienė, el.paštas: rutameskaus@gmail.com

IV – 13.00 – 17.00 val.

V – 8.00 – 13.30 val.

x