Apie mus

Lopšelį darželį lanko 78 ugdytiniai ( 1,5-5 metų amžiaus).
Kauno r. Kulautuvos lopšelis-darželis įsteigtas 1947m.
Įstaigos steigėjas Kauno rajono savivaldybės taryba.

GRUPĖS

 

UGDYMO GRUPIŲ KOMPLETAVIMAS NUO 2019-09-01

Bendras vaikų skaičius švietimo įstaigoje nuo rugsėjo 1 d.– 76

Ugdymo grupių skaičius  – 4  , iš jų: ikimokyklinio – 4 , priešmokyklinio nėra

 

Eil. Nr. Ugdymo grupės pavadinimas Amžiaus grupė Darbo trukmė Papildomos paslaugos Ugdymo grupių modelis

 

Mokytojos,

mokytojo padėjėjos

 

1.

Meškučiai Nuo 2 m. iki 3 m. 9 val. I. Ikimokyklinė grupė vaikams nuo 1,5 iki 3 metų G.Žemaitytė,K.Dovidaitienė

S.Meištavičienė

 

2.

Žuvytės

 

Nuo 3 m. iki 4 m. 10,5 val. Logopedas VI. Sveikatingumo

ikimokyklinė grupė

N. Bernotienė ,G.Žemaitytė

R.Kadišienė

 

3.

 

Žvaigždutės

 

Nuo 4 m. iki 5 m. 10,5 val. Logopedas VI. Socialinės-emocinės sveikatos modelis dirbant su Kimochi programa K.Maziliauskienė,N.Mazurkevičienė

A.Grigaitienė

 

4.

Varpeliai

 

Nuo 5 m. iki 6 m. 9 val. Logopedas VI.Gamtamokslinio ugdymo ikimokyklinė grupė L.Sidikerskienė,M.Čiučiulkienė

A.Eimontienė