Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupėmis.
Ugdymo forma – dieninė.
Ugdymo kalba – lietuvių.
Įstaiga išlaikoma steigėjo lėšomis.

x