Besidžiaugiant saulėtu rudeniu, dvi rugsėjo savaites vyko projektas ,,Gamta mus kviečia kurti ir smalsauti”. Tikslas – atrasti ugdymosi džiaugsmą gamtoje .Turint tinkamas gamtines sąlygas norisi, kad vaikai patirtų kuo daugiau atradimų ir patyrimų gamtoje patys; kad kuo daugiau ugdomojoje veikloje naudotume gamtinės medžiagos. Vaikai atliko matematines, kalbos, gamtos tyrinėjimų, menines ir sportines užduotis.


Projekto užbaigimui kiekviena grupė sukūrė kūrybinę instaliaciją iš gamtinės medžiagos.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Narutė Mazurkevičienė

x